;


Genç Felsefeci Ödülleri,
İstanbul ilindeki ortaokul öğrencilerinin katılımına açık bir proje yarışmasıdır.

Bir felsefi soru ya da kavram üzerine soruşturma yapın, bir eser üretin ve başvurun.

;

Bu seneki yarışmanın teması; MUTLULUK.

Mutluluk kavramıyla ilgili bir felsefi soru belirleyin.

Blog yazısı, makale, mektup, kısa hikâye, diyalog, podcast, video
ya da kısa film formatında bir proje hazırlayın.

Yazılı eserleriniz 3.000 kelimeyi, kayıtlı eserleriniz 15 dakikayı geçmesin.

Aşağıdaki sorulardan birini ya da kendi belirlediğiniz bir felsefi soruyu seçtikten sonra, öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, aile üyeleriniz ve tanıdıklarınızla derinlemesine tartışın. Soruyla ilgili farklı bakış açılarını inceleyin, belli başlı fikirleri saptayın, notlar alın ve bütünlük taşıyan bir eser üretin.

Kendini başkalarıyla karşılaştırmak, çok fazla şey istemek, beklenti içinde olmak gibi tutumlar mutluluk halini etkiler mi?

Mutluluk bir duygu mudur, bir oluş hali midir, bir erdem midir?

Mutluluk ile haz, mutsuzluk ile acı arasında benzerlikler ve/veya farklılıklar var mıdır?

Öfke, endişe, korku, suçluluk gibi duygular mutluluk halini nasıl etkiler? Bu duygular, mutluluk halinin sebebi midir, sonucu mudur?

"Durduk yere mutsuz olmak” ifadesiyle ne denmektedir?

Mutluluk artırılabilen ya da azaltılabilen bir şey midir? Ölçüsü var mıdır?

Hangisi daha sıkıcı hangisi daha ilgi çekicidir: Mutluluk hikayeleri, mutsuzluk hikayeleri?

Mutsuzluk nedir ve nasıl başa çıkılır?

İnsanlar ilgi çekmek, yardım istemek gibi amaçlarla bilerek mutsuz olabilirler mi?

Hangi davranış daha çok mutlulukla ilişkilidir: beklemek ve ummak, istemek ve harekete geçmek?

Başkalarının mutsuzluğundan mutluluk duyulur mu?

İster bireysel ister takım olarak başvurun.

Eserlerinizin daha önce yarışmaya katılmamış, yayınlanmamış, özgün eser olması gerektiğini unutmayın.

Etkinliğe katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayanır.

;

Son Başvuru Tarihi

22 Nisan 2024
18.00

Dereceye Girenlerin İlanı*

20 Mayıs 2024

Ödül Töreni**

31 Mayıs 2024
17.00 - 19.00

*Etkinliğin sonuçları www.gencfelsefeciodulleri.com sitesinde ilan edilecektir.

**Etkinliğin ödül töreni Erkan Ulu Okulları etkinlik alanında gerçekleştirilecektir.

;
Ayşe Bilge Selçuk

Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk

MEF Üniversitesi

Ömer Aygün

Dr. Öğr. Üy. Ömer Aygün

Galatasaray Üniversitesi

Özde Özdemir

Dr. Özge ÖZDEMİR

Felsefeci, Eğitmen

Zeynep Ulu Banaz

Zeynep Ulu BANAZ

Erkan Ulu Okulları
Kurucu Koordinatör

Lal B.

Lâl B.

Erkan Ulu Okulları
Öğrencisi

Batuhan C.

Batuhan C.

Erkan Ulu Okulları
Öğrencisi

Kurul üyelerinin eserleri değerlendirme kriterleri:

* Sorunun açıklığı ve kavramsal çerçevenin korunması

* Felsefi soruşturma içermesi

* Belirtilen biçimsel kriterlere uygunluğu

* Eserin özgünlük ve yaratıcılığı

Yazılı eserler .pdf formatında ve en fazla 3.000 kelime, sunumlar .pptx formatında ve en fazla 30 sayfa, ses kaydı eserler .mp3 formatında ve en fazla 15 dakika, görüntü kaydı eserler .mp4 formatında ve en fazla 15 dakika uzunluğunda olmalıdır.

;

Yarışma Şartnamesi’ni ve Aydınlatma Metni’ni okumak için tıklayınız.

Yarışmaya e-posta yoluyla başvurulur
info@gfodulleri.com

Başvurunuzda yer alması zorunlu olan belgeler;

* Katılım belgeleri: Her bir katılımcının, Açık Rıza Onayı, Veli İzin Belgesi, Katılım Formu&Taahhütname’den oluşan (toplam üç belge) katılım belgelerini doldurması, kendisi ve/veya velisi tarafından imzalaması gerekir. Katılım belgelerini indirmek için tıklayınız.

* Eserin kısa özeti: Eserin adı, katılımcıların ad, soyad, e-posta adresleri ile eserin türünü, konusunu ve hazırlanma sürecini anlatan en fazla 300 kelimelik özet.

* Eserin aslı: Eserinizi belirtilen formatlarda hazırlayın ve başvurunuza ekleyin. Eseriniz e-postaya eklenmeyecek büyüklükteyse bir depolama alanına yükleyin ve linkini paylaşın.

* Başvurunuzu yaptıktan sonra bir bilgilendirme mesajı alacaksınız. Birkaç gün içinde mesaj tarafınıza ulaşmazsa lütfen bizimle aynı e-posta adresi üzerinden iletişime geçin.